Novinky

Nová funkcionalita Aukce


Do hry byla přidána nová funkcionalita, která umožní propojit informace přímo ze hry s webovou aukci.

Tato funkcionalita hráči umožní odeslat na svůj účet na webových stránkách magický předmět včetně veškerých informací k prodeji ve webové aukci.

Funkcionalita se vyvolává pomocí příkazu .aukce a má 2 volitelné parametry Počáteční cena a Výkupní cena.

Lze tedy zadat příkaz v podobách:

 • .aukce
  • Předmět, který bude označen se odešle na web bez Počáteční ceny a bez Výkupní ceny
 • .aukce(Počateční cena)
  • Příklad: .aukce(100000) 
  • Předmět, který bude označen se odešle na web s Počáteční cenou 100k a bez Výkupní ceny
 • .aukce(Počateční cena, Výkupní cena)
  • Příklad: .aukce(100000,750000) 
  • Předmět, který bude označen se odešle na web s Počáteční cenou 100k a s Výkupní cenou 750k

Tuto funkci můžou využívat herní postavy, které jsou nastavené jako viditelné ve vašem nastavení účtu.

Funkce Aukce lze nastavit na webu v Nastavení Aukce , kde lze nastavit, zda se takto přidaný magický předmět má rovnou začít dražit. Pokud tyto volby nejsou zvoleny, předmět se po přidání ze hry pouze načte na váš účet a budete mít možnost jej donastavit na webu a odstartovat dražbu později.

Funkci lze použít také na kontejner a tím přidat všechny magické předměty v něm obsažené. V případě použití volitelných parametrů se nastaví tyto parametry pro všechny předměty v kontejneru stejně.

Lze přidávat pouze magické předměty, které jsou u hráče nebo v jeho bance.

Díky této funkci, lze ve webové aukci filtrovat předměty nejen podle jejich vlastností, ale také podle materiálu, typu (rukavice, hruď, jednoručky, dvojručky, střelné, plášť, pokrývky hlavy, šerpy, šperky atd.) a v případě zbroje také jejich typ (plate, studded, chain, ring, bone).

Rozmanitost možností filtrování je veliká, proto se v rolátkách filtrů zobrazují jen ty možnosti, které jsou aspoň jednou v aukci přiřazeny.

Zavedením této funkcionality bylo znemožněno manuální zadávání magických předmětů na webu, aby se zajistila jednotná podoba a validace, že zadáváný předmět ingame existuje. Zadávání ostatních předmětu do aukce je beze změny.

 

Na vytvoření této funkcionality se podíleli:

 • GM Iustus - Tvorba ingame scriptu a funkce, která extrahuje z magického předmětu patřičné informace a pošle na server.
 • GM MyKe - Tvorba automatizovaného procesu nalévání exportu do databáze.
 • GM Unknown - Tvorba webové aukce, webové funkcionality a nastavení, správa databáze
 • Testeři Mišohu a Spyke - Děkujeme
 • Ostatní hráči, kteří přispěli svými nápady a připomínkami.


Stránka 1 z 1
Top