RP Novinky

Ithilienští Hraničáři


Po cestě do Minas Tirith pádil znavený jezdec a na jeho vlající plášť i koně padala již hustá tma. Vypadal na to, že je na cestě už aspoň několik dní, poselství ho však nutilo dojet do cíle co nejrychleji. Když stanul před městskou branou, už se otvírala a jezdec hbitě proklouzl dovnitř, ještě než se stačila otevřít naplno. Na dlažbě se hlasitě rozlehl dusot kopyt. Muž se nezdržoval rozhlížením a poháněl koně plnou rychlostí až k Citadele. Tam z něj spadl, ale přinutil se znovu zvednout, rozrazil dveře a dokulhal ke Správci. Nestačil se pomalu ani nadechnout.

Celý příběh ZDE


Zachraňte Murdoca!


Jmenuji se Ember, mým živobytím jsou informace. Je to obchod - nákup a prodej. Obchod kvete a já si nemohu stěžovat. Je tu však jedna věc, která mě trápí. Za posledních několik týdnů jsem nashromáždil velmi mnoho informací o nekromantu Murdocovi - Mordořanovi, který si zahrával se silami, které byly nad jeho síly a ohrozil náš svět. Démoní oko znovu spočinulo na Středozemi a skupina nekromantů v čele s Murdocem se této hrozbě snažila čelit. Potichu, aby nevznikla zbytečná panika. Jejich snaha však nenesla velké výsledky, byli stále v defenzívě.

Murdoc si nechával veškeré důležité informace, formule a runy pro sebe. Zapisoval je jen do svého deníku. Nikdo z jeho učňů toho neví příliš mnoho. A Murdoc zmizel. Možná někde bloudí v temnotách a nebo ho někdo vězní, nevrátil se. Nikdo ho už několik týdnů neviděl. Musíme ho najít, protože on byl nejblíž k informacím, které by mohly zachránit náš svět před vpádem démonů.

Ale teď se Kronikáři Torwinovi podařilo zjistit, kde se Murdoc pohyboval krátce před tím, než zmizel.

Naše vodítko vede do Beridoru a tak vyhlašuji odměnu pro každého, kdo získá z Beridoru informace spojené s osobou Murdoca. Jak jsem zjistil, je nesmrtelný, ale o své fyzické tělo může lehce přijít. Kvůli tomu používal neviditelné truhly, do kterých vkládal svoji výbavu a důležité artefakty, které při své cestě našel. Obrodit se může pouze u křízů a ankhů. Pokud tedy v Beridoru musel zemřít, jistě této neviditelné truhly využil a uschoval v ní důležité věci. Veškeré detaily Vám velmi rád poskytnu. Najdete mě tam, na západ od Rhůnské pouště, jižně pod Edoraskou Markou, na skále tyčící se nad řekou.


Horníci


Práce s dá najít v Středozemi ledajaká. Od hlídání a uklízení panství bohatých měšťanů po královskou stráž. Jedna z nejtěžších a nejméně výnosných je horničina. Ale to se může změnit.
Po gondorských hostincích projíždí každou zimu podivná sebranka. Hledají prý muže, kteří se vyznají v boji ale zejména také trpaslíky, co se umí ohánět s krumpáčem. Platí dopředu a platí zlatem. Kolik kdo unese. S příchodem jara, jako kdyby se po nich slehla zem.
Párkrát se je snažili zvědavci sledovat a z jejich povídaček vyplynulo, že směřují na východ - do mordorské pouště. Tak tomu bylo rok co rok.
Letos se však nevrátili ... Zabili je skřeti? Ztratili se v poušti? Nebo je za tím něco jiného? Odváží se to někdy někdo zjistit?


Doupě Kyklopů


Tam kde se teplo mění v chlad, tam kde všichni živí mají strach, se šíří zvěsti, že byli spatřeni kyklopové. Skály se třesou pod jejich mohutnými kroky a odhání zvěř. Chladný vítr s zápachem mršin se prohání mezi skalisky a nahání všem dobrodruhům hrůzu. Prozatím se stvůry schovávají ... Ale na jak dlouho? Najde se někdo odvážný, kdo by těmto tvorům čelil?


Moina Filya


Těžký vzduch v bažině neslyšně dusí své nepočetné obyvatele. Nad mršinami nehnutě stojí puch tlejícího masa, jen občasné kruhy na vodní hladině naruší mrtvolný klid. Celá staletí jsou Mrtvé Močály pustou krajinou, na jejíž hranici se dech světa odráží o přízraky mrtvých. Zde plíce Ardy dále nedýchají a veškerý život chřadne.

V dáli se zablýskalo. Zbloudilá drobná zvěř se hbitě ukryla pod skromný porost. Hraboš zvedl čumák do vzduchu a vzrušeně zavětřil. Zahřmělo. Z rázu se zvedl vítr a ve světle dalšího blesku se po nebi prolétl stín. Hladinu močálu rozvířil nápor vzduchu a krajinou se rozlehl děsivý řev okřídleného démona. Rozhlédl se, změřil si obzor, a když spatřil, co hledal, vznesl se a s dalším vřískotem zamířil ke skalnatému masivu. Během několika minut se za zrůdou uzavřela oblaka páry halící Smutnou Stezku. Vítr ustal tak náhle, jak začal, a vody močálu se opět zklidnily. Do nehybného hraboše se pustili první mrchožrouti.

pozn. redakce: Je vydán patch pro mapu. Všichni si prosím co nejdřív proveďte aktualizaci přes Updater


Guildwar Terror vs The Wicked


Guildwar Terror vs The Wicked

začátek: sobota 21.10.2017 8:00 ráno

konec: sobota 4.11.2017 8:00 ráno

 

hráčský příběh:

V Mordoru kde nevládne první nazgul si klan The Wicked začal přivlastňovat co jim nepatří a povyšovat se nad ostatní obyvatele Mordoru, až do doby kdy klanu Terror došla trpělivost a začali nevhodné způsoby klanu Wicked trestat. Bylo mnoho zraněných, mnoho padlých, až vzájemná nevraživost přešla do takové míry, kdy si oba klany navzájem vyhlásily válku.


Zpráva Rohanského zvěda


Zkrvavený člen rohanské výpravy právě projel branami Minas Tirith. Z posledních sil zvolal: Mou výpravu přepadly zrůdy ze starých časů! Jeďte bojovníci na pomoc! Bojiště není příliš daleko! Poté se jezdec zřítil k zemi a svým zraněním podlehl. 

Prosím hráče, aby dodržovali následující pravidla eventu: 
V blízkosti eventu je přísný ZÁKAZ PVP!


Zpráva Rohanského zvěda


Včera ve večerních hodinách se do Edorasu vrátil zvěd. I přes to, že putoval po několik dní, s ničím neotálel a ihned se dožadoval svého pána. Sdělil mu, že v dalekých zemích se začaly mezi válečníky, kouzelníky, zloději a nekromanty šířit zprávy o nebývalém bohatství ukrývajícím se kdesi na pokraji říše Mordoru. Především zvýšený zájem po bohatství prahnoucích zlodějů utvrzoval poutníka ve víře, že zvěst musí být pravdivá. Na popud krále Rohanu vyrazila brzy nad ránem pod rouškou mlhy početná skupina jezdců rovnou směrem k Mordoru. Podle povídaček, které jim zvěd sdělil, by se tato výprava měla vrátit za necelé tři dny. Obyvatelé Edorasu jsou v očekávání o jak velké bohatství se tedy bude jednat.


Generál Gondoru


Novým generálem gondoru byla jmenována Infamous.


Terror


Krev, rachot zbraní, hrozivé výkřiky a spousta násilí. Pro mnohé noční můra, pro muže jenž nazývají Deeth běžný den.


Při jedné noční bitvě Gondoři napadli Barad-Dur. Potkal zde válečníka, jenž mu byl více než rovný. Po krátkém a zuřivém souboji byl Deeth těžce zraněn, ruka s mečem mu visela na kusu kosti a na jeho krku spočinulo ostří meče jeho protivníka. Poté, ale přes krev bušící ho do spánku ucítila, že chlad zbraně z jeho krku zmizel a zaslechl slova: „Heru Beleg Ruin“ Udiveně otevřel oči a zrakem zkaleným bolestí pohlédl do očí kouzelnici Elize, která mu podávala ruku i s její mordorskou partou. Po boku Elizy stál válečník Balleron..

Válka. Napětí, které se neslo ve vzduchu a brzy mělo být prolomeno. Deeth nasál vzduch protkán očekáváním a strachem. Podíval se okolo sebe na lid, který nechtěl prohrát za žádnou cenu. Nepřátelé se jako jeden muž vydali proti Mordoru. Ti, v celé své rozličnosti, neotáleli dlouho s odpovědí. Brzy se dostali na dostřel a z obou stran vyletěly salvy šípů v takovém počtu, že se na chvíli zdálo, že zmizelo i zářivé slunce nad nimi. Stiskl svou halapartu pevně v ruce a vyběhl proti svému nepříteli. Z obou stran se nesl křik. Ať už zvolání Mordoru, nebo Gondoru. Tentokrát však nešlo slyšet volání jmen cechů. Gondorský křik se spojil v jednoduché "za Generála Gondoru", které vyjádřilo vše, o co šlo. Ale nejen to, často to také byl výkřik bolesti a hluk dopadajících těl.


Gondoři rozhodně neměli přesilu, i tak dokázali sebrat těžkooděnce se štíty a postavit je dopředu, za ně kopiníky, lukostřelce, mágy. Toto postavení bylo nejlogičtější a také bylo účinné, než byla první řada proražena nepřítelem. Nyní zde byl každý sám za sebe. Mordoři rychle pronikali mezi řady napůl rozpadlého tělesa. Jeho sekera usekla hlavu prvnímu ze střelců. Byl rychlejší. Vytáhl z něj zbraň, ale než se stačil připravit na dalšího nepřítele, cizí smrtící nástroj ji proletěl kolem hlavy. Vyhnula se.
 
*Po čtyřech letech*
Zlo nikdy nezemře!!

                                                                                                         Stránka 1 z 3
Top