AFK Prohřešky


Kdy Postava Účet Pohrešek / Důvod Trest Udělil
6. 9. 2018 19:20:00 Caprezze martan241 I přes napomenutí pokračoval v nadávkách. Lágr 1 na vychladnutí. 1 GM Finn
26. 8. 2018 13:44:00 Trestanec Nikolaj Stana2 AFK Taming 1 GM Finn
17. 7. 2018 13:53:00 Marcus Luko3 AFK Bowcraft 1 GM Finn
15. 7. 2018 18:03:00 Koty Shadow AFK Mining 1 GM Finn
15. 7. 2018 15:36:00 Ares mikael AFK v lagru 1 GM Finn
22. 6. 2018 12:01:00 Toye Luko AFK Taming 1 GM Finn
20. 6. 2018 22:46:00 Nessa Orsya AFK Taming 1 GM Finn
20. 6. 2018 22:46:00 Navazka Navazka AFK Tailoring 1 GM Finn
20. 6. 2018 22:44:00 Zlababa Stana AFK Alchemy 1 GM Finn
20. 3. 2018 3:31:00 Trestanec Abigail trixx AFK Mining 3 GM Finn
16. 2. 2018 3:13:00 Moody pkraft AFK Lumberjacking 2 GM Finn
27. 1. 2018 0:42:00 Alenka Negative AFK Fishing 2 GM Finn
6. 1. 2018 20:37:00 Stana Statecny AFK Mining 1 GM Finn
5. 1. 2018 0:24:00 Chaotic Arwahor AFK Inscription 1 GM Finn
3. 1. 2018 16:55:00 Dalvar Scorpion AFK Mining 1 GM Finn

Stránka 1 z 5
Top