Prohřešky


Kdy Postava Účet Pohrešek / Důvod Trest Udělil
5. 3. 2016 22:55:00 Successor trix Porušení pravidla o dualu. Z důvodu, že druhá postava byla čerstvě v lagru za AFK, tak prohřešek jen na této postavě. 1000 logů nechť naseká 1 Admin
16. 3. 2013 23:45:02 Zmrzka tomak Porušení pravidel na eventu. 1 Admin

Stránka 9 z 9
Top