NocturnoObecné

 1. Hrajeme především pro radost a pro zábavu. Hrajeme postavy, ktere nas bavi, ale je dobre zvazit alty tak, aby se vzdy dala chodit idelani parta.
 2. Povinností všech členů je řídit se platnými pravidly shardu Moria a dodržovat pokyny GM shardu Erebor.
 3. Jsme slušní k ostatním a snažíme se pomáhat / poradit těm v nouzi (například novým hráčům).
 4. O důležitých rozhodnutích se hlasuje. Hlasování je časově vymezené.Pokud dojde k nerozhodnému počtu hlasů, je rozhodující hlas GuildMastera.
 5. Guildmaster má sice vždy pravdu, nicméne muže být odvolán z funkce, pokud tak rozhodne nadpoloviční většina aktivních členů. Okamžite musí následovat volba nového Guldmastera.
 6. Při opakovaném porušení Kodexu může být trestem i vyloučení z našich rad.
 7. Žádný adept na členství v guilde nesmí nosit název guildy za jménem, jinak bude okamžite vyškrtnut z listiny kandidátů.
 8. Pokud je člen guildy neaktivní déle jak měsíc bez udání důvodu, neplatí nájem a neplní své povinnosti ke guildě, vystavuje se finančnímu nebo materiálnímu postihu.

Majetek

 1. Nehrajeme pro vlastní obohacení a profit.
 2. Naše guilda se snaží byt nezávislá na okolním světě a sobestacna. Snažíme se aby byly veškeré základní věci potřebné k hraní dostupné pro všechny členy.
 3. Loot z guildovních akcí je společný bez ohledu na to, kdo akci inicioval a guilda se společně rozhodne, co s lootem (dungy, poklady, pvp, pve na povrchu, atd.).
 4. Každý v naší guildě (s alespon 1 Vm postavou se stežejními GM skilly) přispívá pravidelně na její činnost finanční částkou nebo materiálem podle rozhodnutí GuildMastera.
 5. Trenink skillu z Guildovních materiálů podléhá schválení členů guildy a GuildMastera. Pro získání svolení je nutná aktivita a oddanost guildě (jde o velký závazek).

PVP

 1. Jsme Gondorská guilda, proto jsme na Gondor hrdí.
 2. Mordor je náš nepřítel. Členové naší guildy budou podle svých možností chránit tuto zemi proti nájezdům mordorských skřetů a jejich přisluhovačů.
 3. V boji nedáváme bezdůvodně RK a HK, pokud nepřítel neurazil nás osobne, naši guildu nebo náš rodný Gondor.


Top