Novinky

Spuštění Tutorialu


Dnes byl úspěšně spuštěn Tutorial. Nabídne nováčkům zázemí a ochranu před vnějším světem Středozemě. Tutorial je možné opustit od 1. úrovně.


Kompenzace za loady


Vzhledem k častému loadování dáváme hráčům možnost požádat si o levely ztracené po včerejším velkém loadu na 25.3.

  • po konečném loadu započala kompenzace za odehrané období a to tak, že na základě page dostanete zpět levely, počítáno k poslednímu regulernímu save před shozením sphere. Crafti a Rangeři si zároveň mohou požádat o navrácení natrénovaného skillu. Vzhledem k růstu ceny levelu počítejte s tím, že vám bude kompenzován na absolutní hodnotu (tj pokud jste dosáhli levleu 20 a po loadu budete mít 15, a o navrácení si řeknete až s levelem 18, dostanete pouze level 20)
  • budou vám vráceny pouze povyšující questy (VM, Mistr atp). Pokud vám byl nárok na obnovení povyšujícího questu odmítnut, napište si prosím novou page
  • z preventivních důvodů jsou dočasně vypnuty automatické AFK kontroly. Víme že klade zvýšené nároky na výkon serveru a zvyšuje tak riziko chyby. Máme již koncept náhradního řešení. Nezdá se to být příliš komplikované, implementujeme jej snad ještě během tohoto týdne.

Pády serveru


V posledních dnech zaznamenáváme opakované pády sphere, při kterých se zblázní celý svět a je třeba jej shodit. Na identifikaci chyby neustále pracujeme. Nechceme vytvářet spekulace a paniku, před nalezením konečného řešení.

V tuto chvíli běží svět v tzv. bezvládí - veškerý postup, který ve hře uděláte bude ztracen. Současný běh serveru je nahozený pro ověření, že poslední nahozený save nevyvolá stejné problémy, jaké jsme zaznamenávali v posledních dnech. Pokud najdeme stabilní verzi, vrátíme se k danému save naostro. Mezitím se pokoušíme identifikovat, zda k chybě nedochází nějakým deterministickým způsobem.

Zároveň prosím hráče, pokud mají čas a možnost, aby logovali i crafty a zkoušeli server zatěžovat výrobou tak jak jsou zvyklí, abysme mohli ověřit chod serveru.

Děkujeme za spoluúčast na řešení problému

GM Tým


Změny posledního týdne


- Do světa vypuštěn quest Terlak. Trochu upraven od původní verze, ale odměny jsou beze změny. Případné chyby hlaste do brouka. Děkuji
- Farmář Olda si začal zapisovat kdo mu kolik přinesl vajec a toho nejlepšího velebí před ostatními.
- Opraveno mnoho chyb, které sfera nemá ráda. Snad to vyřeší i problémy, které poslední dny se objevují. (na dalších se pracuje)
- Monstra žijící v podzemí dostali přidáno na výplatu. Což zvyšuje jejich životní úroveň a tím i četnost nošení nejrůznějších předmětů u sebe. (Díky Macrosi za nápad) [glasses]
- Změna v mapě, především v dungeonu Mount Dorlas (Bez aktualizované mapy nelze v pořádku projít, updater ZDE)
- Ještě jedna maličkost, ale s tou počkám na kolegy


Update mapy


Byla upravena mapa světa. Prosíme hráče, aby si spustili updater.


Zneužití účtů 2


Takže je čas nalít si čistého vína. Po hlubším ohledání logů a diskusích s GM Nameless/Akir z Rebornu musím jeho jméno zcela očistit. Výklad logů byl v tomhle směru chybný. K útoku na jeho jméno došlo z čistých úmyslů a na základě výkladu logů.

V každém případě blokované účty byly, zdá se, vytvářeny a supportěny za účelem levného převodu na Reborn. Odtud spojitost s Akirovym acc, jehož IP se objevovala na těchto accountech.

Protože už víme, jak pálí ukazovat prstem, dalších komentářů se zdržím. S Akirem sme si konflikt vyříkali (doufám), snad jsme si i vyříkali, proč se tak stalo a s jakýma kartama na stole k danýmu označení došlo.

Zdánlivá unáhlenost toho rozhodnutí pramenila mimo jiné z mého přesvědčení, že vyjádření o zneužití GM účtů by mělo následovat co nejdříve po zablokování supportěných postav, protože dotyčný mohl sbírat seznamy hesel k herním účtům a zaútočit i na ně. Proto znovu vyzývám hráče, kteří tak ještě neučinili, aby si heslo k účtu změnili: .setpassword=NOVEHESLO


Zneužití účtů


Chvíli jsme uvažovali jak s tímhle ven, ale asi nemám náladu to nějak politicky formulovat. Prostě "KDOSI", kdo měl přístup k heslům původních GM účtů toho zneužil, a tyto GM účty používal k pravidelnému logování a poškozování našeho serveru. Bylo jich užíváno k supportění zmíněných účtů a dalšímu špinění a poškozování serveru.

Vzhledem k IP adresám, které tyto GM účty logovaly a jejich shodě s IP adresou, ze které byly logovány a mazány účty převedené na shard UO Reborn, máme důvodné podezření, že škůdcem je bývalý člen Ereborského GM týmu a vedoucí konkurenčního shardu. Jen pro upřesnění je to ten, kterému jde o dobro komunity.

Důrazně vyzýváme všechny hráče, aby si neprodleně změnili hesla ke svým účtům.

Výše zmíněná zpráva je emotivní a útočná. Mám v tuto chvíli opodstatněné důvody, proč od těch silných útoků odstoupit, řeším je s Akirem osobně. Chci tomu přijít na kloub. Z nějakého důvodu se mi jeho tvrzením chce věřit, neboť některé části vyšetřování nesedí. Budeme informovat o průběhu šetření.


Novinka č. 29


Do města Umbaru a Minas Tirith dorazili zástupci umbarské společnosti. Nabízejí za drobný úplatek cestu do bojové arény.

Problémy v mapě bojových arén prosím hlašte (chyby v portech / navracení Karmy apodobně)


Novinka č. 28


Démoni studovali a studovali, s okuláremi na očích procházeli spisy a listiny, a již zítra složí zkoušky z rozpoznávání magicky přiovlaných pomocníků, které bez váhání rozpustí v oblaku čpavkem zapáchajícího dýmu.


Novinka č. 27


V poslední době jsme dostali několik žádostí o obnovu herních postav od hráčů, kteří odešli na konkurenční shard Moria Reborn. Protože postavy byly těmto hráčům smazány z politiky druhého shardu, rozhodli jsme se k této skutečnosti přistoupit tak, že s okamžitou platností povolujeme žádosti o obnovení smazaných postav.

Podmínky pro získání obnovené postavy jsou následující

  • Hráč musí zažádat na e-mailové adrese info<zavinac>uoerebor.cz o obnovení postav z registračního e-mailu
  • Hráč může o obnovu požádat pouze jednou na daný herní účet (ovšem klidně pro všechny smazané postavy na daném účtu)
  • Obnovovaná postava musí být alespoň 10+ level, nebo craft s jedním a více výrobním/těžebním skillem 50+

Výsledkem obnovy bude následující:

  • Kompletní obnovená postava se všemi skilly, levely, rank statusem (mistr/velmistr) a historií splněných questů
  • Hráčům bude do začátku poskytnuta základní gp kompenzace v hodnotě LEVEL * 5.000gp (tedy 50k na 10 levelu, 75k na 15 levelu atd), v maximální výši 150k. V žádném případě nebudeme nahrazovat ztrátu vybavení a jiného majetku.

Obnovení postavy vám může být neoddiskutovatelně zamítnuto, pokud pojmeme jakékoliv podezření, že jste postavu smazali za účelem zisku GP kompenzace. V rámci odsouhlasení obnovy postavy můžete být vyzváni k důkazu, že vám byl účet smazán za účelem přechodu.Top