Novinky

Nové monstrum s novým AI


Do některých dungeonů bylo přidáno nové monstrum.
Toto monstrum má zcela nové efekty a jiné AI než doposud známá monstra.
Všelijaké podivnosti prosím hlašte do Brouka.

PS: Věřím, že ho velice snadno poznáte.
 


Převod postav Reborn > Erebor


Vzhledem k velkému počtu dotazů a žádostí se GM tým dohodl takto:

 

Rozhodli jsme se umožnit převod postav z shardu Moria Reborn k nám.

 

Podrobnosti:

 

 • Převadí se postava, nikoliv majetek. Minimalní lvl postavy pro převod je 20 ( lvl co máte na Rebornu ).
 • Převedená postava bude mít 80% lvlu, který má na Rebornu a 80% trénovacích skillů ( zaokrouhlujeme dolu ).
 • Žádosti o převod zasílejte na mail [email protected] .
 • GM tým si vyhrazuje právo posuzovat každou žádost individuálně.
 • Pro urychlení procesu prosím do žádosti napište jméno + povolaní postavy / postav, jejich lvly a trénovaci skilly a krátký popis vaší minulosti na UO.
 • Další informace a požadavky ohledně procesu převodu dostanete mailem v rámci odpovědi na vaši žádost.

Novinka


Byly dospawnovány Ostrovy Titánů. Ostrovy jsou nyní aktraktivnějsí pro zdatnější dobrodruhy.
Byla přidána hláška ke skillu Enticement. Nyní všichni okolo uvidí, které monstrum bylo oslabeno a i kdy oslabení pominulo.


Oprava bugu


 • Byl opraven bug se zobrazovaním mapy pokladů, který se nachazel na Ledovém Ostrově.
 • Byl opraven bug s tvořením měšce s 0gp v pokladu.
 • S tím i opraven bug se stropem GP v pokladu.

Odstranění lam a koní z vykopaných pokladů ( mapy )


Odstraněny lamky a koně z vykopaných pokladů ( z mapek ). Mustangové a jiná lepší jezdítka ponechána.


Povrchové poklady


Došlo k úpravám u povrchových pokladů:

 • Nebudou nadále generovat obyčejná jezdítka - lamky a koně.
 • Byla navýšena fixní hodnota peněz, které generují.

Dále byly na gondorském území přidány 4 nové poklady. Změna je znatelná díky úpravě výskytu monster u daných míst. Znalý dobrodruh nebude mít problém pozice nových pokladů odhalit.


Novinky


Byl opraven bug, kdy při equipnutí rybářského prutu zůstal v ruce předmět z druhé ruky (štít, lucerna, louč).

Nyní předmět z druhé ruky spadne do hlavního baťohu, tak jak má.


Odladěny questovní kolektory (váčky na sběr questovních předmětů) - Pro hráče žádná viditelná změna


Proběhla změna chování u Očí a Golemů

 • Oči nyní reaguji na inteligentní hráče více agresivněji, než na ty méně chytré.
 • Čím více jsou Golemové zranění, tím více jsou agresivnější na své útočníky.

Goblini


Goblin Labyrint:

 • Aby byl lépe odměněn hráč, který zná a přišel na systém, tak výpočet na výši odměny byl obohacen o Bonus za precizní projití Labyrintu.
 • Tento bonus může být až +100% a aplikuje se na celou odměnu tj. Zlato, Expy i šance na itemek.
 • Nově zlato za projití se přesouvá do vaší banky ve formě měšce.

 

Pokladový Goblin:

 • Byl změněn vzorec na objevení Pokladového goblina v dungeonu.
 • Pokladový goblin se nyní bude zobrazovat častěji než předtím.
 • Šance roste s obtížností dungeonu. 

Oprava bugu Strelby pres strop


Opravil jsem Bug se střílením NPC přes strop. Nyní lučistníci nemohou střílet skrze podlahu/strop.

Také jsem opravil Bug známý pod názvem "Kulomet", kde hráč pomoci HxB střílel bez prodlevy.


Novinka ze dne 18.8.2016


Vážení hráči. Máme pro vás několik novinek o které se s vámi chceme podělit.

Věřím, že vás zejména některé z nich hodně potěší!

1. Proběhla revize craft menu. Výrobky, které nešly vyrábět byly opraveny. Pokud vám chybí cokoliv dalšího, co vyrábět na Morii šlo a u nás nejde, poprosím vás o informaci do brouka.
1b. Byl opraven bug, kdy se dal potion shrink míchat se všemi povoláními co mají skill alchemy. Děkujeme za nahlášení - vážíme si poctivosti.
2. Otevřelo se druhé patro dungeonu Snagum, kde narazíte na několik nových monster a zejména bosse se zcela novou animací a schopností.
3. Odladila se velká část původních skriptů tak, aby generovaly minimum chyb ( zejména thx to GM Iustus )
4. Proběhla oprava uniformy/ jezdítka pro nazghúly a Generála Gondoru - jezdítko zůstavalo zabarvené i při nekompletní uniformě.
5. Stále probíha soutěž o napsání / naskriptování questu. Více informací v novinkách.
6. Byla přidána hláška ke skillu Peacemaking. Nyní všichni okolo uvidí, které monstrum bylo uspáno a také, které se zrovna probudilo. (změna se projeví zítra po restartu)
7. Je rozpracován další plně automatizovaný Event. Zatím nebudeme prozrazovat oč jde, ale všichni členové GM týmu jsou z něj nadšeni a těší se, až se vypustí do světa.
8. Pokladový Goblin prošel změnou. Na boj s ním máte více času a goblin sám o sobě je nyní slabší.

9. Změna pravidla o duálu - prosím o důkladné přečtení:

Protože máme kvalitní server a připojení a zároveň není počet klientů zatím tak vysoký, upravujeme DO ODVOLÁNÍ pravidlo o duálu následovně:

1 hráč smí mít zároveň mimo dům lognuté maximálně dvě postavy. Doposud byla povolená jediná.
První postava musí vykonávat jednu z následujících činností - jde o přesný výčet: mining, fishing, lumberjacking, alchemy, blacksmithing, tinkering, inskripce, bowcraft, carpentry, cooking, lockpicking, taming, cartography, tailoring, doplňování vendora

Druhá postava nesmí vykonávat žádnou z výše vyjmenovaných činností, kromě doplňování vendora ( může tedy např. expit, jít dungeon, pvpit, plnit questy, pobíhat po povchu a zkoumat neprozkoumaná místa ... )

První postava nesmí mít s druhou postavou žádnou interakci - nesmí si nijak pomáhat. Nesmí si tedy například předávat summony, zabíjet v dole/lese, kde těží druhá postava vykopaná/ vysekaná monstra, boostit se, léčit se, dávat si gate, ressovat se ...
Věříme, že výše uvedené vám umožní užít si více pvm i pvp a zároveň neztratíte možnost trénovat své řemeslníkyTop