Novinky

Nová Abilita: Rozdělená střela


Rozdělená střela

 • Hraničář získává novou abilitu Rozdělenou Střelu.
 • Volá se příkazem .splitShot a hráč je o jeho aktivitě informován ikonkou stejně jako mágové u Magického Náboje.
 • Tato abilita umožní hraničářovi zasáhnout jedním rozděleným šípem více nepřátel v okolí primárního cíle útoku.
 • VIDEO

Abilita:

 • Od levelu 30+ lze přidat do ability až 10 bodů.
 • Od levelu 60+ lze přidat do ability až 20 bodů.

 

 • Počet bodů v abilitě ovlivňuje maximální rozptyl vystřelených šípů/šipek a také velikost poškození, které je uděleno sekundárním cílům.
  • Rozptyl vystřelených šípů/šipek je také zároveň závislý na vzdálenosti lučištníka od cíle na který střílí. 
  • Na čím větší vzdálenost lučištník střílí, tím rozptyl je větší.
 • Úspěšné vystřelení rozdělené střely je závislé na povedení přesného zásahu lučištníka.
 • Abilitu lze použít se všemi lučištníkovými střelnými zbraněmi. (Luk, Lehká kuš, Těžká kuš)
 • Abilitu lze volně kombinovat se všemi dostupnými abilitami lučištníka.
  • Jejich efekt se vypočítává pro každý zasažený cíl samostatně.
  • Rozdělenou střelou lze na zasažené cíle aplikovat kritik, vysávání, jed ze šipek, krvácení ze zubatých šipek, knockbacknout cíle a nebo si u luku zvednout Longrangrem dosah a tak i rozptyl střel.
 • Rozdělená střela se aplikuje jak do PvM tak do PvP.
  • Výpočet poškození sekundárních cílů v PvP je nižší než v PvM
  • Rozdělená střela nezasáhne:
   • Hráče stejného realmu
   • Pety, které vlastní hráč stejného realmu
   • Sumony, které vlastní hráč stejného realmu
   • Guardy stejného realmu

Peti:

 • Nyní peti neberou podíl zkušenosti na zabitém cíli.

Drobné opravy


Bylo opraveno několik drobných chyb. Změny se projeví ráno 14.8.2017

 • po vystěhování polí již nebude mizet vývěska
 • klerik by již neměl být kvůli bandění primárním cílem útoku monster. Tato oprava se vztahuje pouze na útok monstra způsobený léčením - klerik může sxamozřejmě být cílem útoku z běžných příčin, tak jak tomu bylo doposud
 • proběhla drobná úprava ve scriptu rychlobandění. Doufáme, že problém s dobou rychloband tím bude vyřešen, lokálně se tento problém bohužel nedaří navodit a vše se zdá být v pořádku. Pokud problém přetrvá, prosím hlaste to.

Předběžné výsledky dotazníku


Uzavřel jsem dotazník, který vám byl před týdnem předložen, a mohu vám tímto nasdílet první předběžné výsledky ankety. Na jednotlivé grafy odpovědí se můžete podívat ZDE.

Protože chceme zaručit anonymitu odpovědí, vyřadil jsem z reportu veškeré otevřené odpovědi. Většinu odpovědí jsem již četl, pár posledních mi zatím zbývá. K těm nejčastějším připomínkám stejně jako k výsledkům celého dotazníku se ještě dodatečně vyjádřím v podrobnějším rozboru. Pro tuto chvíli bych rád poděkoval všem, kdo se dotazníku zůčastnil a dal nám vědět svůj názor.


Zkušenosti za léčení přepracovány


Systém zisku zkušeností za léčení byl přepracován. Počínaje 7.8.2017 by měl být zisk zkušeností Klerika spolehlivější. Pro získání zkušeností za léčení (klerik) je nyní nutné splňit následující podmínky:

 • Každé úspěšné vyléčení spoluhráče obnoví na daném hráči informaci o léčení. Tato informace vydrží po dobu 90 sekund.
 • Pokud vyléčený hráč v dané době někoho zraní, nebo je někým zraněn, pak za tohoto "někoho" dostane klerik zkušenosti.
 • V okamžiku smrti charakteru, který je zabit a za kterého má klerik dostat XP díky léčení, je třeba, aby klerik splňoval shodné podmínky pro zisk XP, jako jakýkoliv jiný hráč.
 • Vyléčení hráče prozatím přepisuje informaci o léčení jiným klerikem. (pravděpodobně bude dodatečně opraveno, pokud se to ukáže být problém)

Po změně systému nyní klerik není upozorňován na to, zda dostane či nedostane zkušenosti za léčení. Tyto zprávy se zdály být příliš "ukecané" a nepřidávaly zvláštní informační hodnotu. Jsi-li klerik a léčíš-li hráče, který úspěšně útočí, nebo na koho je útočeno, pak bys z principu měl dostat zkušenosti nehledě na nějaký zbytečný výpis.

Doufám, že budete se změnou spokojeni a případné problémy prosím hlaste ideálně na Fóru.


Dotace serveru


Vážení hráči, v červnu jsme přešli na vlastní fyzický server, jehož provoz nám ušetří v příštích letech spoustu peněz a tím bude zajištěna budoucnost shardu Erebor. Cena server housingu je 672 Kč měsíčně, což je skoro třetinová cena oproti dedicated serveru, který jsme původně měli pouze pronajatý (cena byla 1770 Kč/měsíc).

Počáteční investice byla vysoká - 19874 Kč s DPH, ale tato investice se nám do 2 let vrátí (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qg4U1GE_kk5Ts_HQ3KIz7S3gdRAUWTSyfFncblA_3R8)

Celou částku hradil GM Desttro ze soukromých peněz. Tímto vás chceme poprosit, aby jste pomohli vybrat tyto peníze na náš transparentní účet 2200917031 / 2010 (nebo formou PayPal) zpátky, aby se tato investice GM Desttrovi vrátila a shard byl plně financován komunitou hráčů shardu Erebor.

Zde si můžete stáhnout fakturu, kde jsou všechny komponenty, které byly zakoupeny: http://uoerebor.cz/public/Doklad_2171203840.pdf

Děkujeme Vám za ochotu a pomoc.


Oslabení jako útok


Dodatečně byla provedena úprava, aby úspěšné oslabení stačilo k zisku zkušeností za zabití cíle.


PvP Liga


Do světa přichází první sezona PvP ligy. Počínaje ránem 1.8.2017 by mělo být v dialogu .questy vidět třetí stránku, ve které najdete pořadí hráčů umístěných v žebříčku PvP ligy. Tuto sezonu bereme zároveň jako testovací, abychom podchytili všechny případné problémy a chování. Z tohoto důvodu také nejsou z PvP ligy žádné přímé odměny, pouze uvidíte, kdo v dané sezoně získal nejvíce bodů.

Vlastnosti PvP ligy jsou následující

 • Každý hráč, který se podílí na zabití jiného hráče získá 2 body PvP ranku. Na smrti se podílí každý, kdo za smrt hráče dostane zkušenosti (v tomto byly provedeny změny - viz konec novinky)
 • Hráč, který zasadí smrtelnou ránu (včetně zabití bleedem a poisonem), získá navíc 1 bod (tedy dohromady 3)
 • V dialogu se zobrazuje pouze 30 nejlepších hráčů. Z technických důvodů není prozatím možné zjistit pořadí ostatních.
 • Aby bylo zabití hráče započítáno, musí platit následující:
  • zabitý hráč musí být VM
  • zabitý hráč musí být jiného realmu než útočící
  • zabitý hráč nesmí být v ochranné době po smrti (ress-kill)
  • zabitý hráč nesmí být v aréně
  • zabitý hráč nesmí být kraft

Dále byly z důvodu spravedlnosti zavedeny změny v obdržení XP. Od zítřejšího rána se pro udělení zkušeností za kill nekontroluje viditelnost (dohled na cíl). Zkušenosti jsou nově podmíněny pouze vzdálenostsí od cíle a to na 20 polí od zabitého cíle. Tato úprava je zároveň platná pro PvM. Zkušenosti byste měli získat dokonce i v invisu/hidu. Pořád však platí, že pro zisk XP musí mít zabitý cíl vaši postavu zaznamenanou jako cíl - toho dosáhnete úspěšným útokem na hráče/monstrum tak jak jste byli doteď zvyklí.

Další změnou směrem k získání zkušeností je přidání pary do seznamu akcí, které u svého cíle vytvoří záznam o útoku. Pokud se vám tedy podaří úspěšně parnout cíl, dostanete po jeho zabití zkušenosti.

Děkuji všem hráčům, kteří se účastnili diskuse na vývěsce a pomohli upozornit na možné problémy. Doufáme, že se vám bude PvP liga líbit a dejte nám vědět, pokud narazíte na jakýkoliv problém.


Dotazník


Dotazník

Prosím přejděte na dotazník v odkazu výše a řekněte nám svůj názor. Pokusíme se vaše připomínky brát v potaz při prioritizování dalších aktivit.


Změna nastavení longrange


Bylo změněno nastavení pro abilitu longrange

 • prodleva pro použití ability byla snížena z 10 minut na 45s
 • trvání efektu bylo sníženo na 60% původní hodnoty
 • stamina náročnost zůstává stejná
 • efekt ( prodloužení dosahu ) zůstává stejné

Útočistě v dungeonech


Do hry právě zavádíme tzv. útočiště, které vám umožní rozdělit si průchod delšími dungeony na více částí. Ve vybraných dungeonech budou přidány oblasti, které mají ve jménu zóny klíčové slovo "Utociste". Při vstupu do této zóny získáte časově omezený "Mark". Díky tomuto Marku budete při příštím vkročení na vstupní bránu do dungeonu vyzvání, zda chcete pokračovat z dřívějšího místa. Pokud dialog potvrdíte volbou "Ano", brána vás zanese do útočistě namísto začátku dungeonu.

Další vlastnosti

 • v dialogu .questy nyní najdete sekci, ve které se vám zobrazí aktivní Marky do jednotlivých útočišť
 • po vypršení platnosti marku musíte dungeon projít znovu od začátku
 • využitím marku a vstupem do útočiště se pochopitelně uložený mark smaže.
 • pozor: pokud odmítnete dialog na vstupní bráně do dungeonu, Mark se vám smaže také, a bránou vstoupíte znovu na začátek dungeonu.
 • doba platnosti Marku je různá podle obtížnosti dungeonů, obvykle se jedná o 1-2 dny od získání.
 • v zóně útočiště nelze útočit na jiné hráče (invul).

Zítra v odpoledních hodinách budeme upravovat gate do jednotlivých dungeonů, aby změny vešly v platnost. Doufám, že budete s úpravou spokojeni. Velké díky GM Iustusovi, který pro vás tuto změnu připravil.Top