Novinky

Zkušenosti za léčení přepracovány


Systém zisku zkušeností za léčení byl přepracován. Počínaje 7.8.2017 by měl být zisk zkušeností Klerika spolehlivější. Pro získání zkušeností za léčení (klerik) je nyní nutné splňit následující podmínky:

 • Každé úspěšné vyléčení spoluhráče obnoví na daném hráči informaci o léčení. Tato informace vydrží po dobu 90 sekund.
 • Pokud vyléčený hráč v dané době někoho zraní, nebo je někým zraněn, pak za tohoto "někoho" dostane klerik zkušenosti.
 • V okamžiku smrti charakteru, který je zabit a za kterého má klerik dostat XP díky léčení, je třeba, aby klerik splňoval shodné podmínky pro zisk XP, jako jakýkoliv jiný hráč.
 • Vyléčení hráče prozatím přepisuje informaci o léčení jiným klerikem. (pravděpodobně bude dodatečně opraveno, pokud se to ukáže být problém)

Po změně systému nyní klerik není upozorňován na to, zda dostane či nedostane zkušenosti za léčení. Tyto zprávy se zdály být příliš "ukecané" a nepřidávaly zvláštní informační hodnotu. Jsi-li klerik a léčíš-li hráče, který úspěšně útočí, nebo na koho je útočeno, pak bys z principu měl dostat zkušenosti nehledě na nějaký zbytečný výpis.

Doufám, že budete se změnou spokojeni a případné problémy prosím hlaste ideálně na Fóru.


Dotace serveru


Vážení hráči, v červnu jsme přešli na vlastní fyzický server, jehož provoz nám ušetří v příštích letech spoustu peněz a tím bude zajištěna budoucnost shardu Erebor. Cena server housingu je 672 Kč měsíčně, což je skoro třetinová cena oproti dedicated serveru, který jsme původně měli pouze pronajatý (cena byla 1770 Kč/měsíc).

Počáteční investice byla vysoká - 19874 Kč s DPH, ale tato investice se nám do 2 let vrátí (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qg4U1GE_kk5Ts_HQ3KIz7S3gdRAUWTSyfFncblA_3R8)

Celou částku hradil GM Desttro ze soukromých peněz. Tímto vás chceme poprosit, aby jste pomohli vybrat tyto peníze na náš transparentní účet 2200917031 / 2010 (nebo formou PayPal) zpátky, aby se tato investice GM Desttrovi vrátila a shard byl plně financován komunitou hráčů shardu Erebor.

Zde si můžete stáhnout fakturu, kde jsou všechny komponenty, které byly zakoupeny: http://uoerebor.cz/public/Doklad_2171203840.pdf

Děkujeme Vám za ochotu a pomoc.


Oslabení jako útok


Dodatečně byla provedena úprava, aby úspěšné oslabení stačilo k zisku zkušeností za zabití cíle.


PvP Liga


Do světa přichází první sezona PvP ligy. Počínaje ránem 1.8.2017 by mělo být v dialogu .questy vidět třetí stránku, ve které najdete pořadí hráčů umístěných v žebříčku PvP ligy. Tuto sezonu bereme zároveň jako testovací, abychom podchytili všechny případné problémy a chování. Z tohoto důvodu také nejsou z PvP ligy žádné přímé odměny, pouze uvidíte, kdo v dané sezoně získal nejvíce bodů.

Vlastnosti PvP ligy jsou následující

 • Každý hráč, který se podílí na zabití jiného hráče získá 2 body PvP ranku. Na smrti se podílí každý, kdo za smrt hráče dostane zkušenosti (v tomto byly provedeny změny - viz konec novinky)
 • Hráč, který zasadí smrtelnou ránu (včetně zabití bleedem a poisonem), získá navíc 1 bod (tedy dohromady 3)
 • V dialogu se zobrazuje pouze 30 nejlepších hráčů. Z technických důvodů není prozatím možné zjistit pořadí ostatních.
 • Aby bylo zabití hráče započítáno, musí platit následující:
  • zabitý hráč musí být VM
  • zabitý hráč musí být jiného realmu než útočící
  • zabitý hráč nesmí být v ochranné době po smrti (ress-kill)
  • zabitý hráč nesmí být v aréně
  • zabitý hráč nesmí být kraft

Dále byly z důvodu spravedlnosti zavedeny změny v obdržení XP. Od zítřejšího rána se pro udělení zkušeností za kill nekontroluje viditelnost (dohled na cíl). Zkušenosti jsou nově podmíněny pouze vzdálenostsí od cíle a to na 20 polí od zabitého cíle. Tato úprava je zároveň platná pro PvM. Zkušenosti byste měli získat dokonce i v invisu/hidu. Pořád však platí, že pro zisk XP musí mít zabitý cíl vaši postavu zaznamenanou jako cíl - toho dosáhnete úspěšným útokem na hráče/monstrum tak jak jste byli doteď zvyklí.

Další změnou směrem k získání zkušeností je přidání pary do seznamu akcí, které u svého cíle vytvoří záznam o útoku. Pokud se vám tedy podaří úspěšně parnout cíl, dostanete po jeho zabití zkušenosti.

Děkuji všem hráčům, kteří se účastnili diskuse na vývěsce a pomohli upozornit na možné problémy. Doufáme, že se vám bude PvP liga líbit a dejte nám vědět, pokud narazíte na jakýkoliv problém.


Dotazník


Dotazník

Prosím přejděte na dotazník v odkazu výše a řekněte nám svůj názor. Pokusíme se vaše připomínky brát v potaz při prioritizování dalších aktivit.


Změna nastavení longrange


Bylo změněno nastavení pro abilitu longrange

 • prodleva pro použití ability byla snížena z 10 minut na 45s
 • trvání efektu bylo sníženo na 60% původní hodnoty
 • stamina náročnost zůstává stejná
 • efekt ( prodloužení dosahu ) zůstává stejné

Útočistě v dungeonech


Do hry právě zavádíme tzv. útočiště, které vám umožní rozdělit si průchod delšími dungeony na více částí. Ve vybraných dungeonech budou přidány oblasti, které mají ve jménu zóny klíčové slovo "Utociste". Při vstupu do této zóny získáte časově omezený "Mark". Díky tomuto Marku budete při příštím vkročení na vstupní bránu do dungeonu vyzvání, zda chcete pokračovat z dřívějšího místa. Pokud dialog potvrdíte volbou "Ano", brána vás zanese do útočistě namísto začátku dungeonu.

Další vlastnosti

 • v dialogu .questy nyní najdete sekci, ve které se vám zobrazí aktivní Marky do jednotlivých útočišť
 • po vypršení platnosti marku musíte dungeon projít znovu od začátku
 • využitím marku a vstupem do útočiště se pochopitelně uložený mark smaže.
 • pozor: pokud odmítnete dialog na vstupní bráně do dungeonu, Mark se vám smaže také, a bránou vstoupíte znovu na začátek dungeonu.
 • doba platnosti Marku je různá podle obtížnosti dungeonů, obvykle se jedná o 1-2 dny od získání.
 • v zóně útočiště nelze útočit na jiné hráče (invul).

Zítra v odpoledních hodinách budeme upravovat gate do jednotlivých dungeonů, aby změny vešly v platnost. Doufám, že budete s úpravou spokojeni. Velké díky GM Iustusovi, který pro vás tuto změnu připravil.


Plánovaný výpadek v 18:00


Dnes v 18:00 proběhne změna síťového prvku, který by měl vyřešit lagy, které jste hlásili v posledních dnech. Podle poskytovatele server housingu to bude otázka několika sekund. Tak v tuto dobu doporučujeme být v "safe zone", je možné, že vás to odpojí ze hry.
Děkuji za pochopení a omlouváme se za tyto nepříjemnosti


Změna Standcastu a Magických Fieldů


Byl upraven efekt Standcastu.

 • Nově plošná kouzla získavají bonus ze standcastu vůči všem zasaženým cílům.
 • Výše bonusu plošných kouzel je poloviční od standardní výše bonusu, tudíž 0,5% za level.
 • Kouzlům magických fieldů byl odebrán bonus za Standcast, který stejně jako u plošných kouzel dávall bonus jen prvnímu cíli.
 • Magické fieldy získali statický bonus, který se vyvijí od levelu kouzelníka.
 • Výše bonusu magických fieldů je 0,25% za level. Maximálně tedy +50% na levelu 200.
 • Pro tento bonus není potřeba nic dělat, je automatický a platný po celou dobu magického fieldu.

 

Magické fieldy prošly pár změnama.

 • Magické fieldy nyní nemají efekt na kouzelníka, který je vytvořil a ani na členy stejné guildy.
 • Síla magických fieldů není statická, ale odvíjí se podle Sily Mysli kouzelníka a bonusu za level (viz výše).
 • Stejně tak odolnost proti magickým fieldům se odvíjí podle Obranné mysli zasaženého.
 • Fieldy všech typů se považují za útočná kouzla a proto, když do nich někdo vstoupí, tak to způsobí odhalení kouzelníka z invisu/hidu.

 

Fire Field:

 • Fire field dává monstrům poškození.
 • Poškození se udělí jen v přítomnosti kouzelníka, který field vyčaroval.
 • Poškození Fire fieldu se dá odrazit na kouzelníka (zrcko, itemky na odraz kouzla).
 • Udělováním poškozením z Fire Fieldu si kouzelník vysává Životy / Staminu / Manu jako u běžných útočných kouzel.
 • Výše poškození se odvíjí od Síly Mysli (ovlivní PvP i PvM) a Levelu kouzelníka (ovlivní jen PvM).

 

Paralyze Field:

Z důvodu předchozí nefunkčnosti bylo přescriptováno a opraveno.

 • Paralyze field paralyzuje cíl. 
 • Efekt Paralyze fieldu lze odrazit zpět na kouzelníka (zrcko, itemky na odraz kouzla)
 • Síla Paralyze fieldu je v porovnání s kouzlem Paralyze o něco slabší.
 • Sílu ovlivňuje Síla Mysli (ovlivní PvP i PvM) a Level kouzelníka (ovlivní jen PvM).
 • Šance na odoláni paralyze fieldu vychází z poměru Síly fieldu(viz řádek výše) a Obrany mysli zasaženého.
 • Čím silnejší Paralyze field je, tím je větší rozsah monster/hráčů, kterých dokáže paralyzovat a taky dobu paralýzy, která může být i 2 minuty.

 

Poison Field:

 • Zatím se na něm pracuje. 

Úprava odměn týdenních questů


Byly upraveny odměny za týdenní questy tak, aby se počet magických itemků objevoval v questech rovnoměrnějí vzhledem k levelu. Pořád ovšem budete pociťovat významný skok na 60, 80 a 100 levelu, protože se ziskem nového slotu pro další quest se zároveň zvýší úsilí pro splnění celého setu v daném týdnu, a logicky se tak i skokově zvýší odměna.

Klíčovými vlastnostmi úprav jsou dále:

 • Splnění jednotlivých úkolů má nyní větší váhu co do odměny (cca o 1/3 vyšší zisk zkušeností a GP)
 • Splnění jednotlivých úkolů má nyní vyšší šanci na to, aby se v nich objevil magický předmět (v závislosti na obtížnosti questu a levelu postavy), a to i několik naráz v případě vysokého levelu a skutečně obtížného questu
 • Splnění celé sady úkolů má nyní o něco menší váhu v zisku zkušeností a GP (cca o 1/3, čímž se vyrovná zisk z prvního bodu)
 • Koeficienty výdělku zkušeností, GP a magických předmětů byly upraveny tak, aby nemohlo dojít k menšímu zisku, pokud splníte celou sadu týdenních questů
 • V celém spektru weekly questů je nyní obecně možné získat větší množství magických předmětů

Změny v nastavení jednotlivých questů se projeví až při získání nové sady. Nehledejte tedy změny v již zadaných úkolech a počkejte si na nové.

Doufám, že se vám budou změny líbit a přeji příjemnou hru. Další problémy prosím hlašte na Fóru.

Změny vejdou v platnost 29.6. při ranní údržbě.Top