Novinky

Magický náboj


Mágům byla přidána nová abilita magický náboj. Její detailní popis naleznete na wiki.

V návaznosti na posílení účinku ability silence byl některým NPC přidán magický štít, který lze pomocí umlčení dočasně deaktivovat.

Doufáme, že se vám budou změny líbit a problémy prosím hlaste.

Změny budou ve hře spolu s ranní údržbou 8.1. brzy ráno.


Konec Vánočního eventu


Vánoční event nám skončil a tak se podívejme co vám tento event přinesl.

 • Celkem sběračů (těch co odevzdali hlavu zlatého prasátka) bylo 110
 • Celkem ulovených a vykuchaných prasátek bylo 385
 • Celkem se odevzdalo 303.900 vánočních baněk.

Baňky byly směněny za:

 • 495.000 gp
 • 289 magických váčků
 • 1 Tajemnou mapu

Zkušenostní bonus během eventu:

 • 33 hráčů získalo bonus +20%
 • 12 hráčů získalo bonus +10%
 • 13 hráčů získalo bonus  +5%

Nejlepší sběratelé budou dodatečně specialně odměněni.

 1. Gone - 24700
  • Černý magický váček
 2. Eva  - 15000
  • Hnědý magický váček
 3. Jaco DeBryun - 11500
  • Zelený magický váček

Výše zmínění, naleznete svou odměnu v bance.


Vánoční CTF Arena


Vánoční PvP event - "CTF Arena"

 

Klidu a míru už bylo dost. Je čas na pořádné pvp!

 

Proto jsme pro vás připravili pvp turnaj ve formě CTF arény. Pro toho, komu tento pojem nic neříká ale i pro ostatní pár pravidel a krátký popis.

Jde o souboj v aréně, kde proti sobě stojí dva týmy.

Každý tým má 5 hráčů.

Každý tým má "vlajku", kterou musí bránit. Zároveň se musí snažit ukrást "vlajku" druhého týmu a donést ji k vlastní "vlajce".

Bodu je dosaženo v tu chvíli, kdy má jeden tým svoji vlajku na svém místě ( nebyla ukradena ) a zároveň k ní donese tu nepřátelskou.

Hra končí jakmile jeden z týmů získá stanovený počet bodů a nebo pokud uplyne časový limit.

Bude se soupeřit v zbrusu nové aréně, kterou nikdo z vás nemohl mít šanci spatřit. Byla vytvořena jako nová lokace s zimní tématikou.

 

Co potřebujete k účasti?

 

Event se bude konat tento čtvrtek 29.12.2016 v 20:00

Účastnit se může naprosto každý. Je jedno jaký máte lvl, povolání, výbavu a nebo zkušenosti. Vždy můžete být přínosem pro tým!

Nemusíte se předem nikde nahlašovat, stačí být online 29.12.2016 cca mezi 19:30 a 20:00. Pro přehlednost ale prosím toho, kdo ví, že půjde, ať napíše krátký informační mail na moji adresu: nightmare@uoerebor.cz

V aréně neztrácíte xp, nepotřebujete žádnou výbavu. Vše dostanete. Ideální je přijít bez jakékoliv výbavy - s postavou v róbě, nebo i nahou :)

 

CTF informace pro Hráče:

 • Základní smyslem hry je získat Dárek opačného týmu a donést ho k dárku svého týmu, který je na základní pozici. Pokud vlastní dárek chybí, není možné dosáhnout bodu.

 • Interakce s Dárkem je pomocí DoubleClicku v jeho blízkosti.

 • Nosič dárku je zviditelněn hláškami a grafikou.

 • Nosič dárku nemůže útočit na blízko, dálku ani kouzlit.

 • Nosič dárku nemůže být v hidu.

 • Zabitý nosič upustí nesený dárek na místo úmrtí.

 • Upuštěný dárek se vrátí na základní pozici, pokud na něj pokliká hráč z týmu, kterému dárek patří a nebo pokud se ho 15s nikdo nedotkne.

 • Pokud na upuštěný dárek pokliká hráč z opačného týmu, stává se novým nosičem.

 • V případě smrti bude tělo včetně ducha přemístěno na hřbitov, kde bude čekat na automatické oživení.

 • Délka před ressem je variabilní podle toho, jak se hra nastaví. Defaultně 15s.

 • Hráč smrtí nepříchází o zkušenosti. Jsou navráceny do podoby, s kterou vešel do Areny.

 • Ressnutý hráč je přemístěn na spawn svého týmu, je mu doplněn stav životů, staminy, many a do batohu vloženo nové jezdítko.

 • Při získaní dárku, záchraně dárku, získání bodu jsou všichni hráči v Areně informováni.

 • Při získání bodu se Arena resetuje. Týmy se portnou na počáteční pozice, doplní se stavy jejich HP/many/staminy a po 3s začíná další kolo.

 • Při získání požadovaného počtu bodů hra končí a hráči budou přesunuti zpět do přípravné místnosti.

 • Hra je časově omezená. Po uplynutí limitu GM hru ukončí a vyhodnotí podle momentálního skore. Limit bude stanoven podle počtu účastníků.

 

+ důležité upozornění: Byly provedeny změny v grafice ( přidání arény atd ). Co nejdříve si proto, prosím, zaktualizujte soubory tím, že si pustíte updater.


Vánoční zákaz pvp


Vánoce mají být svátky klidu a míru.

Proto vyhlašujeme zákaz pvp ( a s tím spojeného lootování spoluhráčů/nepřátel za účelem zisku jejich výbavy, pastění a případných jiných prasáren ) s platností od 24.12.2016 00:01 do 26.12.2016 23:59.

 

Můžete toho využít pro bezstarostné expení, plnění vánočního sběratelského eventu nebo pro návštěvu míst, kam se jinak bojíte podívat ;)

Kdo zákaz poruší a donutí některé z GM kvůli tomu lognout, může počítat s bezprostřední návštevou lágru a udělenou výsadou udělat tam důsledný vánoční úklid a úpravu zeleně.


Vanoční event


Vánoční Event

I do Středozemě zavítaly vánoce.

Ve světě se nyní budou objevovat věci a monstra s vánoční tématikou.

 • Z monster nyní padají vánoční baňky.
 • Počet dropnutých baněk je závislý na obtížnosti monstra.
 • Na drop se vztahuje Dungovní bonus +20% stejně jako na zlato či itemky.
 • Tento výskyt vánočních ozdob přilákalo i Vášnivého sběratele, který je vám v určitém poměru vymění za příjemné věci.
 • Nejlepší sběratele odmění požehnáním, které vám po dobu eventu navýší zisk veškerých zkušeností až do výše +20%.
 • Event bude systémově ukončen 3.1.2017 ranním restartem (v 4:00)

Mapy pokladu


Byly zrevidovány mapy pokladu lvl 3,4,5.

 

U mapy lvl 3 se jedná o kosmetickou úpravu.

Mapy lvl 4,5 byly změněny výrazněji. Změny se týkají monster strážících poklad a zároveň odměny.

U zmíněných map byla navýšena odměna v podobě zvýšení počtu váčků s magickým předmětem, které můžete získat.

Případné bugy/nestandardní chování ihned hlaste !


Úprava krvácení a Silence


Úprava krvácení

Krvácení bylo kompletně přepracováno. Úpravy byly provedeny tak, aby bylo krvácení efektivní zbraní zlodějů a zároveň se na jeho použití výrazněji odrazily schopnosti hráče a level postavy.

 

Změny:

 1. Pokud se krvácející monstrum pohybuje, krvácení se zrychluje ( funguje pouze v PVM ). Čím rychleji monstrum běží, tím je zkrácení prodlevy mezi jednotlivými “údery” krvácení výraznější.

 2. Strop uděleného poškození krvácením u zlodějů (a pouze u nich) stoupá s jejich levelem. Maxima zloděj dosahuje na levelu 200. Strop krvácení zloděje je od této změny vždy vyšší než strop ostatních povolání (rangera/krafta s bleed kuší). Funguje v PVP i PVM.

 3. Pokud jednomu cíli způsobuje krvácení více postav, pak se strop krvácení nastavuje podle nejsilnějšího z nich (tedy zpravidla zloděj s nejvyšším levelem). Strop krvácení na cíli však pomalu padá (s každým poškozením z krvácení), a je tedy nutné, aby ho ve skupině na nejvyšší úrovni udržoval právě ten nejsilnější, aby byl strop krvácení skutečně neustále držen na maximu. Funguje v PVP i PVM

 4. Již není nadále možné opakovanými zásahy nasčítat výši krvácení na hodnotu přesahující strop krvácení. Podrobněji řečeno: dříve bylo možné na NPC/hráči naakumulovat výši poškození z krvácení například 2.000 (hodnoty jsou tu jen pro názornost a neodrážejí skutečné), i když byl strop krvácení řekněme 400. Každým úderem krvácení (prodlevou) se pak sice naakumulované poškození snížilo (z 2.000 třeba na 1800), ale ve výsledku se znovu udělilo maximum omezené stropem (400). V novém systému je tedy při teoretickém stropu 400 možné opakovanou aplikací krvácení naakumulovat maximálně 400 bodů poškoazení, a v čase tak bude cíl skutečně krvácet stále méně a méně, dokud krvácet nepřestane.

 5. Poškození způsobené krvácením se snižuje kvadraticky od prvního úderu krvácení až k poslednímu. Toto znamená, že se delší dobu drží na vyšších hodnotách poškození a ke konci padá rychleji až k nule. Tato úprava částečně neguje ztrátu výše krvácení z bodu 4. Body 4 a 5 zároveň zvyšují význam opakovaného udělování krvácení.

 6. Síla krvácení je nadále ovlivněna resistem monstra ( PVM ), typem zbraně ( PVP, PVM ), velikostí udělené rány ( PVP, PVM ). Toto zůstává shodné s dosavadním stavem, avšak resisty monster byly kompletně zrevidovány a upraveny tak, aby odpovídaly změnám v nastavení; krvácení má totiž po těchto změnách významně vyšší reálný potenciál uděleného poškození v čase (DPM).

 7. Počet úderů z uděleného krvácení byl ustálen na hodnotu 10, a je vždy stejný.

 8. Každý nový zásah monstra nebo hráče způsobující krvácení se při výpočtu navýšení krvácení odráží od skutečné hodnoty síly krvácení, jakou v danou chvíli monstrum/hráč má. Zásah navíc obnoví počet úderů krvácení zpět na deset.

 9. Byly přepracovány hlášky, které nyní lépe udávají, jak silně monstrum krvácí. ( PVP i PVM )

 10. Krvácení má nyní grafickou podobu - kaluže krve, které zanechává krvácející oběť podle toho, jak silně krvácí.
  ( PVP i PVM )

 11. Byly sníženy resisty na bleed u několika monster.

              

Kromě krvácení byly posíleny tyto dvě zlodějovy schopnosti:

 1. Úder do zad byl posílen. Abilita od 11-40 bodů má nyní výraznější efekt.

 2. Probodnutí ze zálohy bylo posíleno o 33% ( pouze v PVM )

**********************************************************************************************************************

 

 

Nová Mágová Abilita - Silence

 

Mágové získali novou abilitu Silence. Tato abilita přidává kouzlu Mind Blast dodatečný efekt pro PvM.

 

 1. V případě úspěšné aplikace není monstrum po určitou dobu schopno kouzlit či vyvolávat eventy magického typu (např. Curse, Lighting kříž, Summonění, Manashield atd.)

 2. Silence se skládá ze dvou abilit. První abilita ovlivňuje procentuální šanci na úšpěsnou aplikaci Silence. Druhá ovlivňuje dobu, po kterou bude monstrum umlčeno.

 3. Šance je kromě ability také zavislá na materiálu hole a inteligenci mága. Některá monstra, jako bossové, mohou být na silence imunní.

 4. Základní délka umlčení je 1,5 sec. Pomocí ability se dá navýšit až na 2,5 sec.

 5. V případě, že umlčené monstrum má rozčarované kouzlo, toto kouzlo fizzne.

 6. Abilita je dostupná od 75. levelu mága.

Test převodu postavy na jiný account


Výsledek testu převodu postavy - test byl úspěšný

 

nabízím tedy možnost převodu postavy hráčům za těchto podmínek:

 

 • hráč ( nikoliv postava ) má možnost využít převodu postavy z jednoho účtu na jiný jen 1x za celou dobu hraní
 • zdrojový i cílový účet musí být zaregistrován na stejnou mail adresu jako je ta, z které je podána žádost o převod
 • cílový účet ( tj tam, kam se postava převede ) bude vždy prázdný, nově založený
 • žádost o převod bude zaslána na mail nightmare@uoerebor.cz
 • převádět budu pouze postavy, kde k tomu bude vážný důvod ( např. neuvážené založení postav na jednom účtu ze začátku existence shardu, kdy mají dané postavy vysoké natrénované skilly nebo vyšší lvl )
 • každou žádost budu posuzovat individuálně a každá může být bez důvodu zamítnuta
 • pokud odhalím pokus o nějaký podvod, riskujete tím zablokování postav
 • po schválení bude převod proveden do 7 kalendářních dní ( určím si vhodný čas, kdy to ovlivní co nejméně ostatní hráče )

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zítra, v neděli 26.11. proběhne ostrý test převodu postavy z 1 acc na jiný. Test proběhne takto: V 6:40 ( pravděpodobný save ) udělám restart, který zabere cca 5 minut. Po restartu poběžíme až do dalšího save ( +- 7:10 ). Během této doby a krátce po save v +- 7:10 prověřím veškeré funkce a informace u převedené postavy a účtu. Záležitost jsem 3x testoval a nepředpokládám potíže ale berte prosím v potaz, že existuje minimální šance na load, pokud by se něco hodně pokazilo. Load by byl na save 6:40. Jakmile budu mít převod úspěšně ověřený, nabídnu tuto možnost hráčům. Podmínky převodu upřesním. Děkuji za pochopení.


Peacemaking


Skill Peacemaking prošel změnou.

 • Nyní monstra během spánku ztrácejí ability, které logicky vyžadují jeho bdělost. Tzn. Pasivní ability mu zůstavají.
 • Celkem takto bylo upraveno 33 abilit. Například z těch nejznámějších Roundattack, curse, sumonění atd..

Novinka


Bylo provedeno několik změn.

Jelikož se zaváděli postupně, některých jste si již mohli všimnout ve světě.

 • Uspávání proběhlo změnou. Nyní monstrum po uspání přestane ihned chodit, shodí nápřah a stopne rozcastěné kouzlo.
 • Také uspávání projde ještě jednou změnou v dohledné době.
 • Gump okno od .zprava bylo rozšířeno tak, aby šel vidět celý text zprávy a ještě trochu navíc, jelikož velikost písmen v UO není konstantní.
 • Přidávání občanů v gondorských městech bylo opraveno. Stávalo se, že některým nešlo navrhování vůbec a někomu zase bez omezení. Nyní fungují u všech tak jak mají.
 • Město Dol bylo trochu rozšířeno směrem na jih, aby ovladatelnost Town Stone byla možná ze všech stran.

 

Na základě žádostí hráčů bylo kopání pokladů z mapek přescriptováno. Viditelné změny jsou následující:

 • Nyní lze kopat stejný level mapy dříve než předtím.
 • O co nižší level mapy se jedná, tím dříve lze znovu dotyčný level kopat.
 • Rozmezí se pohybuje od 5ti do 60ti minut.
 • Čas se počítá od bezpečného výběru předchozí truhly. (Tj. Po vykopání, locknutí, vybití monster a výběru truhlice)
 • V případě, že předchozí lovec pokladu nedokáže vybrat obsah pokladu v čas, timer na další kopání se spouští od zmizení truhlice.
 • Proto po vykopání pokladu, nelze po určitý čas kopat znova na stejném místě jakýkoli jiný poklad, ikdyž byl úspěšně vybrán.


Top