Novinky

Nový člen týmu a drobná úprava abilit


GM Elthorn

Na práci bude mít stavění nových dungeonů a tvorbu/úpravu nových Monster.

Práce s abilitami prošla revizí

Jak už si někteří všimli, seznam abilit vaší postavy (pod dialogem vyvolaným příkazem .explevel) prošel revizí. Design dialogu teď odpovídá jiným v daném okruhu. Zároveň byly přepracovány skripty kontroly abilit na postavách, což by teď mělo být jednak efektivnější a zároveň nám to umožnilo snadněji a dopředu kontrolovat, zda můžete či nemůžete přidávat do dané ability body. Pokud tedy máte nějaké body na útratu, nově se vám ukáže tlačítko na navýšení jenom u těch abilit, u kterých je navýšení na vašem levelu skutečně možné. Odpadá tak potřeba slepě zkoušet, zda se na vyšším levelu nemůžete v nějaké abilitě posunout dál.

Spolu s tím byl lehce změněn systém přidávání bodů do abilit u crafta. Z technických důvodů teď není omezení počtu bodů do abilit dřevorubectví a těžby omezovaný každým jedním levelem, ale budete moct skokově přidávat vždy 10 nových bodů každých 10 úrovní. Na maximálním počtu bodů, které do těchto abilit můžete vložit, a úrovni, kterou k tomu potřebujete, se však nic nemění.

Doufáme, že budete se změnami spokojeni!


Předání práce shardu Moria Reborn


GM Nameless aka Akir se rozhodl předat našemu týmu veškerou práci, kterou doposud pro shard vykonal. V tuto chvíli bychom měli mít k dispozici kompletní data ke dni ukončení provozu, tedy skritpy, save, accounty a také veškerou práci na přechodu na novou verzi sphere.

Ke konci prvního čtvrtletí 2018 se pokusíme vyhlásit anketu, ve které vás, hráče, oslovíme a pokusíme se zjistit, které prvky tamního shárdu zde postrádáte nejvíce, a co bychom mohli z poskytnutých dat převzít. Předesílám, že veškeré funkční prvky hry budou v každém případě podléhat našim interním kritériím a nebudeme moci vyhovět přáním o rozšíření světa, které půjdou proti našim interním principům.

Za rozhodnutí předat svou práci Akirovi za celý tým upřímně děkuji. V předaných datech má obrovské množství osobního vkladu a nepopiratelnou citovou vazbu a jistě šlo o nelehké rozhodnutí. Přeji mu mnoho osobních úspěchů mimo svět vedení UO shardu a pokusíme se jeho důvěru nezklamat a pokračovat zodpovědně v dalším vývoji shardu Erebor.


GM Elbereth nás opouští


Pro svou dlouhodobou neaktivitu, rodinné a jiné osobní důvody se s námi po zralé úvaze rozhodl ukončit spolupráci GM Elbereth.

Přesto, že byl takřka rok prakticky neaktivní, nerad bych opoměl jeho velmi intenzivní přínos především v začátcích běhu serveru. Byl autorem původního webu a na současné podobě a běhu našeho serveru měl nemalý podíl. Budem jenom rádi, pokud se k nám někdy rozhodne zavítat zpátky a přejeme mu hodně úspěchů v osobním životě.


Nové posily v GM týmu


Vážení hráči, s radostí můžeme oznámit, že jsme přijali dvě nové posily do našeho GM týmu.

GM Tangata Nui

Bude se věnovat občasnému skriptování a rozšiřování světa - spawny, dungeony, questy - podle času a priorit.

GM Guardian

Bude se věnovat výhradně tvorbě nových statických ingame questů (nová questová NPC, úkoly a podobně).


Jsme rádi, že se rozhodli přispět svou trochou do společného díla a přeju jim v týmu hodně úspěchu a pevné nervy.


Vyhodnocení Vánočního Eventu


Vánoční event 2017 nám skončil a tak se podívejme co vám tento event přinesl.

 • Celkem sběračů (těch co odevzdali hlavu zlatého prasátka) bylo 226. (Minulý rok jich bylo 110)
 • Celkem ulovených a vykuchaných prasátek bylo 543 (Minulý rok jich bylo 385) 
 • Celkem se odevzdalo 925.400 vánočních baněk. (Minulý rok jich bylo 303.900)
 • Nešikovností bylo rozbito 5.696 vánočních baněk.

Baňky byly směněny za:

 • 4.290.000 gp (Minulý rok 495.000 gp)
 • 845 magických váčků (Minulý rok 289)
 • 15 Tajemných map (Minulý rok byla 1)

Zkušenostní bonus během eventu:

 • 63 hráčů získalo bonus +20% (Minulý rok 33)
 • 31 hráčů získalo bonus +10% (Minulý rok 12)
 • 28 hráčů získalo bonus   +5% (Minulý rok 13)

Gondorské Občanství


Gondorské občanství prošlo pár změnama.

Změna v procesu jak se stát občanem:

Občanem se může stát kdokoli kdo splňuje následující podmínky:

 • Je Gondor
 • Je Velmistr alespoň s levelem 20
 • Není na Blacklistu
 • Není již občanem/starostou v jiném městě
 • Složí 100k gp poplatek

O přijetí občana se nyní již nehlasuje.

 • Občanem se hráč stává automaticky a okamžitě, po splnění výše uvedených podmínek.

Občan se již nenavrhuje stávájícím občanem.

 • O občanství si žádá hráč sám na TownStone konkretního města.

Občan již nejde vypudit z města hlasováním.

Hráč o občanstvi může přijít pouze těmito způsoby:

 • Vlastním vzdaním občanství (Přes TownStone konkretního města)
 • Neplacením daní města po dobu větší jak 1měsíc
 • Odstranění GMkem

Výsledky 4. zkrácene pvp sezóny


Výsledky 4. ( zkrácené ) pvp sezóny.

Odměny máte v barevném pojmenovaném váčku v bance.

Myslím, že jsem na vás byl až moc hodný ...

 

pořadí

jméno počet bodů
1 Zirayya 351
2 Infamous 290
3 Wayne 255
4 Dremora 205
5 Klasik 184
6 Per Driga 179
7 Petr 171
8 Fear 164
9 Emma 137
10 Eliza Graves 124
11 Kalil Mur 121
12 Zazrak 117
13 Bui 113
14 Entiliar 112
15 Raxx 111
16 Lazarus 111
17 Xyder 107
18 Vanth 105
19 Cartel 105
20 Hofmanka 97

 


Změna chování důlních závalů.


Byly znovu přehodnoceny důlní závaly.

 • Potřebný skill pro odkopání byl navrácen na hodnotu původního Morijského projektu a je teď potřeba alespoň 100.1% skill, tedy jsou potřeba magické předměty.
 • Dále byla lehce prodloužena doba výdrže závalů na 20h.

Statistika shardu Erebor po dvou letech


Po dalším roce provozu vám přinášíme stručnou statistiku našeho shardu.

Data jsou aktuální k dnešnímu ránu.

Pro možnost porovnání je zachován formát jako vloni.

 

Statistika 2016 - ZDE

Statistika 2017 ( nová ) - ZDE


Pravidlo o plně automatizovaných skriptech


Bylo přidáno nové pravidlo omezující použití plně automatizovaných skriptů k činnostem nesouvisejících s trénovacími skilly.

Plné znění pravidla:

5. Programy s plně automatizovanými skripty je dovoleno používat pouze pro trénovací a těžební skilly. Určení, zda hráčem používaný skript je plně automatizovaný, je zcela na posouzení GM týmu a doporučujeme v tomto směru obezřetnost. V principu se jedná o takové skripty, které s herní postavou pohybují a vybíjejí monstra na určené trase.

 • Příklady povolených činností: lumberjacking, mining, fishing, bowcrafting, alchemy, blacksmith, inscription, taming apod.
 • Příklady zakázaných činností: expení herní postavy na spawnech
 • Při použití plně automatizovaných skriptů je hráč stále povinen dodržet předchozí pravidlo o zákazu AFK a zákazu automatického vyplňování AFK kontrol!


Top